HBO/WO afstudeeropdrachten en onderzoeken

Smits is altijd op zoek naar enthousiaste studenten die bij ons willen afstuderen d.m.v. interessante onderzoeksvragen en vraagstukken. Het specifiek opzetten of toewijzen van bepaald afstudeeronderzoek doen we altijd in overleg met de student zelf. De onderstaande voorbeelden zijn slechts indicaties van wat er bij ons mogelijk is. Er zijn naast deze opties vele andere mogelijkheden omdat ons bedrijf zeer veel processen zelf ontwikkeld. Om die reden organiseren we altijd eerst een kennismakingsgesprek met de student voordat we een opdracht specifiek bespreken. We kijken daarin naar de motivaties, ambities en interesses van de student en zoeken naar het meest geschikte vraagstuk wat daarbij past. Op die manier creëren we een traject wat het meeste oplevert voor de student en het bedrijf zelf. We kijken ook graag naar wat we kunnen doen voor studenten die na hun afstuderen een verder vervolg bij Smits willen vormgeven in de vorm van een project of een baan. [14-02-2021]

(Technische) Bedrijfskunde

 • Ontwikkeling nieuwe fabriek zuivelstroom (afgebakend deelproces)

Smits ontwikkelt nieuwe producten voor het hergebruik van binnenkomende reststromen. Op die manier probeert zij de waarde van deze reststromen zo hoog mogelijk te herwaarderen. Inmiddels heeft Smits een nieuw product ontwikkeld waarvoor een nieuwe fabriek met technische installaties en automatisering voor moet worden uitgedacht. Het gaat om een (chemisch)technisch verwerkingsproces waarvoor Smits opzoek is naar werktuigbouwkundige inbreng en een innovatief technisch inzicht.

Vanaf een blanco vel ontwikkel je samen met de afdeling R&D een nieuwe installatie. Je kijkt naar welke apparatuur en systemen er concreet nodig zijn en hoe dit nieuwe proces/installatie in de praktijk zo duurzaam mogelijk is te realiseren? Indien mogelijk/nodig denk je ook mee met de ontwikkeling van de logistieke en operationele kant van de nieuwe fabriek.

Meer afbakening nodig voor een goed onderzoek?

Voor een geschikte afstudeeropdracht richten we het onderzoek specifiek op een afgebakend onderdeel van het nieuwe proces. We maken graag eerst kennis met je om van daaruit de opdracht zo geschikt mogelijk te maken voor jouw afstudeervoorwaarde en interesses.

Resultaat onderzoek:

Een presentatie en rapport waarin jij jouw bevindingen en ontwikkelde ideeën voor een duurzame realisatie van deze nieuwe installatie deelt.

Download hier de complete opdrachtomschrijving

 • Optimalisatie opdracht – Afdeling kaasverwerking

  Met een nieuwe facilitaire accommodatie in aantocht moet Smits de werkprocessen optimaliseren of soms opnieuw uitdenken. Smits is voor een efficiënt productieproces en een kwalitatief resultaat afhankelijk van gestroomlijnde werkprocessen en een goede planning. De harmonie tussen techniek, logistiek en arbeid spelen hierin een essentiële rol. Smits wil daarom werkprocessen in kaart brengen en vandaaruit toewerken naar een optimalere arbeidsplanning en een efficiënte inrichting van de techniek en interne logistiek.

  • Stap 1: Je begint met het in kaart brengen van een proces op deze afdeling en geeft daarop een kritisch beschouwing met de kennis en ervaring vanuit de studie/theorie. Vandaaruit creëer je een verbetervoorstel gericht op verbetering van de werkwijze, inzetbaarheid personeel en ondersteunde technische aanpassingen.
  • Stap 2: Zo mogelijk zet je ook al de eerste stappen van de implementatie volgens de uitgezette strategie voor het creëren van draagvlak en een stappenplan voor de leidinggevende waarmee je de uitrol ervan concreet maakt.

Na de kennismaking en gedurende de voorbereiding op deze afstudeerstage wordt het specifieke (deel)proces wat je gaat aanpakken a.d.h.v. jouw wensen/ervaringen en de behoefte van Smits vastgesteld.

Resultaat: re-enginering bestaande proces

Een ontwerpgericht verbeterplan, met een strategie en methodiek voor de implementatie ervan, gericht op de optimalisatie van een verwerkingsproces op de afdeling kaasverwerking. Naast advies is een concreet implementatieplan met aandacht voor de uitvoering daarvan belangrijk.

Na de 1ste kennismaking en gedurende de voorbereiding op deze afstudeerstage wordt het specifieke (deel)proces wat je aanpakt a.d.h.v. jouw wensen/ervaringen en de behoefte van Smits vastgesteld.

Mogelijke invalshoeken voor deze opdracht zijn:

  • Optimalisaties van het bedrijfs- & productieprocessen.
  • Herontwerp van het processen/besturingsmaatregelen.
  • Aandragen van verbeteropties voor de planning.
Download hier de complete opdrachtomschrijving

 • Optimalisatie opdracht – Afdeling Circulaire Diervoerproductie

  Met een nieuwe facilitaire accommodatie in aantocht moet Smits de werkprocessen optimaliseren of soms opnieuw uitdenken. Smits is voor een efficiënt productieproces en een kwalitatief resultaat afhankelijk van gestroomlijnde werkprocessen en een goede planning. De harmonie tussen proces, techniek, logistiek en arbeid spelen hierin een essentiële rol. Smits wil daarom werkprocessen in kaart brengen en vandaaruit toewerken naar een optimalere arbeidsplanning en een efficiënte inrichting van de techniek en interne logistiek.

  • Stap 1: Je begint met het in kaart brengen van een proces op deze afdeling en geeft daarop een kritisch beschouwing met de kennis en ervaring vanuit de studie/theorie. Vandaaruit creëer je een verbetervoorstel gericht op verbetering van de werkwijze, inzetbaarheid personeel en ondersteunde technische aanpassingen.
  • Stap 2: Zo mogelijk zet je ook al de eerste stappen van de implementatie volgens de uitgezette strategie voor het creëren van draagvlak en een stappenplan voor de leidinggevende waarmee je de uitrol ervan concreet maakt.

Resultaat: re-enginering bestaande proces

Een ontwerpgericht verbeterplan, met een strategie en methodiek voor de implementatie ervan, gericht op de optimalisatie van een verwerkingsproces op de afdeling Circulaire diervoerproductie. Naast advies is een concreet implementatieplan met aandacht voor de uitvoering daarvan belangrijk.

Na de 1ste kennismaking en gedurende de voorbereiding op deze afstudeerstage wordt het specifieke (deel)proces wat je aanpakt a.d.h.v. jouw wensen/ervaringen en de behoefte van Smits vastgesteld.

Invalshoeken voor deze opdracht zijn:

  • Optimalisaties van het bedrijfs- & productieprocessen.
  • Herontwerp van het processen/besturingsmaatregelen.
  • Aandragen van verbeteropties voor de planning.
Download hier de complete opdrachtomschrijving

 • Onderzoek kosten(registratie en monitoring) transportplanning Smits Zevenhuizen

  Voor zowel onze afdelingen ‘Circulaire voerproductie’ als kaasverwerking haalt Smits bij meer dan 100 leverancier grondstoffen op met een eigen expeditie. De kosten van dit transport wil Smits specifieker in kaart brengen. Er is al verschillende data verzameld als basis aan dit onderzoek. Naast het verzamelen van overige data is er een modellering nodig met een advies om dit optimaler in te richten. Daarin moet ook de implementatie m.b.v. een digitaal-transportsysteem worden uitgewerkt.
  De opdracht richt zich op een efficiëntere transportplanning en het verkrijgen van inzicht in de directe en indirecte kosten van het transport. Vanuit dit onderzoek en een keuze voor een nieuw digitaal planningssysteem wil Smits de planning van het transport op basis van o.a. deze verkregen parameters efficiënter gaan inrichten en monitoren.

Resultaat:
Ter afsluiting van het project presenteer je een verbeterplan met een voorstel voor een systeem (software) wat Smits kan gaan gebruiken voor de transportplanning en het modelleren van kosten voor nieuw te plannen ritten. Daarnaast geef je scher weer waar de kosten liggen en eventueel winst te behalen valt in de efficiëntie van het transport.

Download hier de complete opdrachtomschrijving

Food Commerce and Technology

 • Terugdringen van schimmelgroei verpakte kaas

Smits Zevenhuizen werkt aan het terugdringen van schimmelgroei in haar verpakte kaasproduct. Via verscheidene fabrieksprocessen geven we een tweede leven aan zuivelproducten die anders als afvalstroom buiten de kuiten terecht zouden komen. Smits schoont, sorteert en her verpakt kaas uit de kaas verwerkende industrie en maakt dit daarmee hergebruik voor de smelt- rasp- of poederindustrie. Ter bevordering van de houdbaarheid wordt de kaas vacuümverpakt voorgaand aan het transport.

De uitdaging binnen het proces ligt bij de schimmelgroei op de oppervlakte van de gevacuümeerde kaas. Binnen onze verwerkingslijn willen we een passende processtap introduceren die schimmelgroei dusdanig verminderd dat deze niet op de kaas komt voordat de vastgestelde houdbaarheidsdatum bereikt is. Er liggen enkele ideeën op de plank.

Resultaat onderzoek:

Om de beste methode te kiezen/ontwikkelen, hebben we jouw hulp nodig! Bij Smits ga je binnen 4-6 maanden een onderzoek doen naar de passende methodes in ons verwerkingsproces om schimmelgroei op ons eindproduct tegen te gaan. Aan het einde presenteer je jouw bevindingen aan het bedrijf en geef je advies met onderbouwing hoe dit in de fabriek te realiseren.

Vaardigheden:

  • Affiniteit met voedselveiligheid/levensmiddelentechnologie
  • Kennis van micro-organismen
  • Redelijke zelfstandigheid in het doen van onderzoek/proeven en verslagleggen
  • Enigszins ervaring met microbiologie op laboratoriumschaal (plate counts, verdunningsreeksen, etc.)

Download hier de complete opdrachtomschrijving


Planologie en Ruimtelijke ordening

 • (Deel)Onderzoek planologie en bestemmingsplannen voor ontwikkeling lokale voedselketen

Smits wil inventariseren wat de mogelijkheden zijn voor een eigen lokale biologische keten voor de productie van varkensvlees en/of de opzet van een lokale markthal voor lokale ambachtelijke food-ondernemingen. Voor beiden ideeën moet o.a. gekeken worden naar de planologie en bestemmingsplannen in de omgeving Zuid-Holland. Daarbij moet ook gekeken worden naar de ontwikkelkosten, benodigde investeringen, behoefte van de lokale markt en de haalbaarheid op verschillende vlakken. Dit onderzoek wil daarin een eerste stap zetten voor de opzet van een dergelijk initiatief.Het uiteindelijke doel van beiden ideeën is het stimuleren en ontwikkelen van een korte (biologische) lokale voedselketen waarbij de waardering van het ambacht (Slager, bakker, kaashandel ect.) en de lokale ondernemer centraal staan. Er wordt gezocht naar een geschikte wijze om ambachtelijk voedselwaar, naar de lokale behoefte en met goede kwaliteit, in de markt af te zetten. Daarin wordt de samenwerking gezocht met lokale partners.

Resultaat onderzoek:

Aan het eind van het onderzoek presenteer je de kansen en mogelijkheden op het gebied van Planologie en bestemmingsplannen voor een dergelijk initiatief in de regio Zuid-Holland.

Download hier de complete opdrachtomschrijving

/

Wat verwachten we van je:

 • Discipline
 • Proactieve houding
 • Nieuwsgierigheid

Wat bieden wij je:

 • Interne stage coördinator die jouw persoonlijk begeleid.
 • Uitdagende leer/werkplek
 • Een specialist die vakinhoudelijk met je opdracht/onderzoek meekijkt en inhoudelijk adviseert.
 • Stagevergoedingen conform de regelgeving van de Rijksoverheid.
 • Een leuke afsluiting van je stage met een presentatiemoment van jouw bevindingen indien van toepassing.
 • Indien van toepassingen en mogelijk de kans op een baan en doorgroeien in het bedrijf.

Op zoek naar een MBO Stage? (bol of bbl)

Smits Zevenhuizen biedt ook ruimte aan MBO studenten voor een bol of bbl stage. De afdelingen waar je bij ons kunt stage lopen vind je hier.

Solliciteer voor deze functie

Toegestaan: .pdf, .doc, .docx
nl_NLDutch
×

Powered by WhatsApp Chat

× Heb jij een vraag over één van onze vacatures?