HBO/WO afstudeeropdrachten en onderzoeken

Smits is altijd op zoek naar enthousiaste studenten die bij ons willen afstuderen d.m.v. interessante onderzoeksvragen en vraagstukken. Het specifiek opzetten of toewijzen van bepaald afstudeeronderzoek doen we altijd in overleg met de student zelf. De onderstaande voorbeelden zijn slechts indicaties van wat er bij ons mogelijk is. Er zijn naast deze opties vele andere mogelijkheden omdat ons bedrijf zeer veel processen zelf ontwikkeld. Om die reden organiseren we altijd eerst een kennismakingsgesprek met de student voordat we een opdracht specifiek bespreken. We kijken daarin naar de motivaties, ambities en interesses van de student en zoeken naar het meest geschikte vraagstuk wat daarbij past. Op die manier creëren we een traject wat het meeste oplevert voor de student en het bedrijf zelf. We kijken ook graag naar wat we kunnen doen voor studenten die na hun afstuderen een verder vervolg bij Smits willen vormgeven in de vorm van een project of een baan. [20-04-2021]

(Technische) Bedrijfskunde

 • Kostenmodellering transport Expeditie Smits Zevenhuizen

Voor zowel onze afdelingen ‘Circulaire voerproductie’ als kaasverwerking halen wij bij honderden leverancier grondstoffen op met onze eigen expeditie. De kosten van dit transport willen we specifieker in kaart brengen. Er is al verschillende data verzameld om hiervoor te gebruiken. Naast verzamelen van ontbrekende stukje data moet er een modellering komen en een systeem waarin we voor transport kunnen gaan broadcasten. De opdracht is erop gericht om meer grip en inzicht te krijgen in de directe en indirecte kosten van ons transport en een model te creëren waarmee wij op inzichtelijke wijze kosten kunnen berekenen voor het verwerken van (nieuwe) grondstoffen van (nieuwe) leveranciers.

Resultaat onderzoek:

Als resultaat presenteer je aan het einde van dit traject een advies voor een methodiek en systeem (software) wat we kunnen gaan gebruiken voor onze transportkostenmodelering. Daarnaast heb je scherper in kaart gebracht waar de kosten liggen en eventueel winst te behalen valt.

 • Inventarisatie alle technische installaties voor nieuw Maintenance Management Systeem

Bij Smits werken we aan een nieuw Maintenance Management Software systeem. Het doel daarvan is om het (preventief) onderhoud van alle installaties in huis te optimaliseren en het aantal storingsuren te verlagen. We werken daarvoor met het programma ‘Ultimo’. Om alle informatie van installaties en gegevens in kaart te brengen in deze software is onderzoek door het hele bedrijf nodig. Tijdens deze opdracht ga je naar deze informatie en installatiegegevens opzoek en verwerk je deze in de daarvoor genoemde software. Daardoor leer je alle processen van binnenuit kennen en kijk je naar alle technische elementen van een installatie. Samen met de werkvoorbereider van de technische dienst kijk je vervolgens naar de mogelijke optimalisaties voor het Maintenance Management in ons bedrijf. Zo mogelijk breng je ook advies uit over waar de ‘Quick wins’ te behalen zijn.

Resultaat onderzoek:

Je eindresultaat is een verslag en presentatie met de geboekte resultaten, een overzicht van de installaties in huis en daarbij je adviezen voor ‘Quick Wins’ in de processen.

 • Het in kaart brengen van de logistieke planning van het vernieuwde diervoer productieproces op het gebied van operationele planning en massastromen.

Smits heeft het afgelopen jaar hard gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuw productieproces van circulair diervoer. Het vooronderzoek is in de scale-up fase beland. Dat betekent ook dat er in de toekomst op deze afdeling qua logistiek veel gaat veranderen. Dit project richt zich op het in kaart brengen van de massastromen en operationele stappen in het nieuw fabrieksproces en het opstellen van de operationele planning van dit nieuwe proces. D.m.v. data-analyse van de massastromen en de beschikbare fabrieksfaciliteiten stellen we op hoe de logistiek van het nieuwe productieproces er uit moet komen te zien.

Resultaat onderzoek:

Na dit project presenteer je de resultaten van de data-analyse en laat je zien hoe de fabrieksplanning van het nieuwe proces er uit komt te zien. Je presenteert ook de mogelijke knelpunten in het proces en adviseert hoe deze aangepakt kunnen worden.

Planologie en Ruimtelijke ordening

 • (Deel)Onderzoek planologie en bestemmingsplannen voor lokaal varkensvlees op kleine schaal in korte keten

Smits wil inventariseren wat de mogelijkheden zijn voor een eigen lokale biologische keten voor de productie van varkensvlees. Daarvoor moet o.a. gekeken worden naar planologie en bestemmingsplannen in de omgeving Zuid-Holland, ontwikkelkosten, benodigde investeringen, behoefte van de lokale markt en de haalbaarheid op verschillende vlakken. Dit onderzoek wil daarin de eerste stap zetten voor de opzet van een dergelijk initiatief.

Het uiteindelijke doel is een keten op te zetten die gebruikmaakt van lokale reststromen waarbij de varkenshouderij (leveren van tien varkens p.w.) en de slachterij in eigen beheer zijn. Van daaruit wordt dan gezocht naar een geschikte wijze om het eindproduct, zelfstadig en naar de lokale behoefte, in de markt af te zetten. Dit kan ook in samenwerking met lokale partners.

Resultaat onderzoek:

Aan het eind van onderzoek presenteer je de kansen en mogelijkheden op het gebied van Planologie en bestemmingsplannen voor een dergelijk initiatief in de regio Zuid-Holland.

Wat verwachten we van je:

 • Discipline
 • Proactieve houding
 • Nieuwsgierigheid

Wat bieden wij je:

 • Interne stage coördinator die jouw persoonlijk begeleid.
 • Uitdagende leer/werkplek
 • Een specialist die vakinhoudelijk met je mee kijkt met je opdracht/onderzoek.
 • We hanteren de aangedragen regelgeving voor stage vergoedingen van de Rijksoverheid.
 • Daarbovenop biedt Smits vakantiegeld, vakantie uren en reiskostenvergoeding.
 • Een leuke afsluiting van je stage met een presentatiemoment van jouw bevindingen indien van toepassing.
 • Indien van toepassingen en mogelijk de kans op een vaste baan.

Op zoek naar een MBO Stage? (bol of bbl)

Smits Zevenhuizen biedt ook ruimte aan MBO studenten voor een bol of bbl stage. De afdelingen waar je bij ons kunt stage lopen vind je hier.

Solliciteer voor deze functie

Toegestaan: .pdf, .doc, .docx
nl_NLDutch
×

Powered by WhatsApp Chat

× Heb jij een vraag over één van onze vacatures?